دندانسازی منطقه 4

دندانسازی منطقه 4

تخفیف 600 هزارتومانی به افراد دارای هر نوع بیمه شامل :دفترچه های بیمه تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح ، سلامت ایرانیان، بانک ها، فرهنگیان، شهرداری و.......

مشاهده کامل آگهی:

دندانسازی منطقه 4