دندان سازی ارزان منطقه 4

دندان سازی ارزان منطقه 4

تخفیف 600 هزارتومانی به افراد دارای هر نوع بیمه شامل :دفترچه های بیمه تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح ، سلامت ایرانیان، بانک ها، فرهنگیان، شهرداری و....... تخفیف 20 درصدی برای افراد فاقد بیمه

مشاهده کامل آگهی:

دندان سازی ارزان منطقه 4