دندان مصنوعی با بیمه

دندان مصنوعی با بیمه

دست دندان کامل.....با بیمه فقط (1/490/000 تومان) دندان فلکسی ( انعطاف پذیر )..با بیمه فقط (1/990/000 تومان) پلاک کروم کبالت..با بیمه فقط (1/990/000 تومان) پلاک پارسیل..با بیمه فقط (1/390/000 تومان) دندان تکی....... قیمت آزاد (350/000تومان)..با بیمه فقط (250/000 تومان) برطرف کردن لقی دندان مصنوعی .. قیمت آزاد (500/000تومان)..با بیمه فقط (400/000 تومان) لثه ژله ای برای افرادی که لثه ضعیف و حساسی دارند

مشاهده کامل آگهی:

دندان مصنوعی با بیمه