دندان سازی ارزان

دندان سازی ارزان

دست دندان کامل.....با بیمه فقط (990/000 تومان) پلاک کروم کبالت..با بیمه فقط (990/000 تومان) پلاک پارسیل..با بیمه فقط (890/000 تومان) دندان تکی....... قیمت آزاد (280/000تومان)..با بیمه فقط (180/000 تومان) برطرف کردن لقی دندان مصنوعی .. قیمت آزاد (350/000تومان)..با بیمه فقط (250/000 تومان) نایت گارد ( محافظ برای کسانی که دندان قروچه دارند ) ساخت دست دندان سالمندان در منزل

مشاهده کامل آگهی:

دندان سازی ارزان